KOPERASI KKGLM (M) BERHAD

KOPERASI GURU-GURU LEPASAN MAKTAB SEMENANJUNG MALAYSIA

Penyelesaian Wang Anggota

Leave a comment

1) Jika seorang anggota terhenti daripada menjadi anggota,Koperasi ini menurut undang-undang kecil 21, semua wang keupayaan melainkan nilai syer miliknya, setelah ditolak hutangnya dengan Koperasi ini hendaklah :-

a) Sekiranya dia ditamatkan keanggotaannya, dikembalikan kepadanya dengan segera tanpa apa-apa syarat.

b) Sekiranya dia hilang keupayaan dari segi mental dan tiada pentadbir atau pemegang amanah hartanya yang telah dilantik, dikembalikan kepada sesiapa yang difikirkan wajar untuk menerima bagi pihaknya sebaik sahaja penerima itu ditentukan.

c) Sekiranya dia mati, dikembalikan kepada penamanya atau warisnya atau wakilnya yang sah, menurut seksyen 24 Akta, disyaratkan bahawa bagi seseorang anggota Muslim, pengembalian tidak boleh dibuat melainkan kepada wakilnya yang sah atau kepada Pegawai Pentadbir Pusaka jika selepas enam bulan dari tarikh kematiannya wakilnya yang sah tidak dapat dipastikan atau tidak dilantik.

d) Sekiranya dia menarik diri, dikembalikan kepadanya selepas akhir tempoh notis.

e) Sekiranya dia tidak lagi bermastautin mempunyai hartanah dan bekerja dalam kawasan operasi Koperasi dikembalikan kepadanya dan sewajarnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s